Trang chủ » Cẩm nang nội thất » Báo giá BST Combo Bàn ăn mặt đá, chân inox mạ PVD (10 – 20 triệu)

Báo giá BST Combo Bàn ăn mặt đá, chân inox mạ PVD (10 – 20 triệu)

NỘI THẤT QUỐC TẾ IRIS trân trọng gửi đến Quý khách hàng: Báo giá Bộ sưu tập Combo Bàn ăn mặt đá hạng sang, chân inox cao cấp mạ PVD, nhập khẩu chính hãng giá bình dân (10 – 20 triệu đồng). Mời Quý khách hàng tham khảo!

Báo giá BST Combo C01:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C01-10

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,790,000/ 14,590,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,990,000/ 14,790,000 VNĐ.

2

Combo C01-11

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,350,000/ 13,990,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,590,000/ 14,190,000 VNĐ.

3

Combo C01-13

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,430,000/ 14,250,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,790,000/ 14,550,000 VNĐ.

4

Combo C01-15

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,530,000/ 14,350,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,890,000/ 14,750,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C02:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C02-07

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,350,000/ 13,990,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,590,000/ 14,190,000 VNĐ.

2

Combo C02-10

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,190,000/ 13,690,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,790,000/ 13,890,000 VNĐ.

3

Combo C02-11

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,290,000/ 13,790,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,890,000/ 13,990,000 VNĐ.

4

Combo C02-12

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,590,000/ 14,190,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 13,190,000/ 14,590,000 VNĐ.

5

Combo C02-05

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,190,000/ 13,690,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,790,000/ 13,890,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C04:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C04-04

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,100,000/ 12,900,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m8 x 90 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,300,000/ 13,200,000 VNĐ.

2

Combo C04-05

 

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 10,720,000/ 12,080,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m8 x 90 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,020,000/ 12,380,000 VNĐ.

3

Combo C04-06

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,240,000/ 12,860,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m8 x 90 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,540,000/ 13,060,000 VNĐ.

4

Combo C04-08

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,720,000/ 13,580,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m8 x 90 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,020,000/ 13,880,000 VNĐ.

5

Combo C04-15

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,090,000/ 12,590,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m8 x 90 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,390,000/ 12,890,000 VNĐ.

6

Combo C04-15G

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,090,000/ 12,590,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m8 x 90 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,390,000/ 12,890,000 VNĐ.

7

Combo C04-HBW

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,320,000/ 12,980,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m8 x 90 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,620,000/ 13,280,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C05:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C05-10

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 10,770,000/ 12,130,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,070,000/ 12,430,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C07:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C07-05

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,370,000/ 12,730,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,670,000/ 13,010,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C08:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C08-01

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,070,000/ 12,430,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,370,000/ 12,730,000 VNĐ.

2

Combo C08-06

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,590,000/ 13,210,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,890,000/ 13,510,000 VNĐ.

3

Combo C08-07

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,150,000/ 12,550,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,450,000/ 12,850,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C12:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C12-07

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,250,000/ 12,650,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m8 x 90 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,550,000/ 12,950,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C14:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C14-07

+ Bán kính 1m2 (4 ghế/ 6 ghế): 11,700,000/ 13,100,000 VNĐ.

+ Bán kính 1m5 (4 ghế/ 6 ghế): 12,700,000/ 14,100,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C15:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C15-01

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,420,000/ 12,920,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m8 x 90 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,720,000/ 13,220,000 VNĐ.

2

Combo C15-05

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,220,000/ 12,580,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m8 x 90 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,520,000/ 12,880,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C16:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C16-13

+ Bán kính 1m2 (4 ghế/ 6 ghế): 12,570,000/ 14,030,000 VNĐ.

+ Bán kính 1m5 (4 ghế/ 6 ghế): 13,570,000/ 15,030,000 VNĐ.

2

Combo C16-15

+ Bán kính 1m2 (4 ghế/ 6 ghế): 12,650,000/ 14,150,000 VNĐ.

+ Bán kính 1m5 (4 ghế/ 6 ghế): 13,650,000/ 15,150,000 VNĐ.

3

Combo C16-17

+ Bán kính 1m2 (4 ghế/ 6 ghế): 12,650,000/ 14,150,000 VNĐ.

+ Bán kính 1m5 (4 ghế/ 6 ghế): 13,650,000/ 15,150,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C17:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C17-10

+ Bán kính 1m2 (4 ghế/ 6 ghế): 11,620,000/ 12,920,000 VNĐ.

+ Bán kính 1m5 (4 ghế/ 6 ghế): 12,620,000/ 13,920,000 VNĐ.

2

Combo C17-12

+ Bán kính 1m2 (4 ghế/ 6 ghế): 11,940,000/ 13,460,000 VNĐ.

+ Bán kính 1m5 (4 ghế/ 6 ghế): 12,940,000/ 14,460,000 VNĐ.

3

Combo C17-13

+ Bán kính 1m2 (4 ghế/ 6 ghế): 11,820,000/ 13,340,000 VNĐ.

+ Bán kính 1m5 (4 ghế/ 6 ghế): 12,820,000/ 14,340,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C19:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C19-03

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,700,000/ 14,300,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,990,000/ 14,600,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C20:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C20-01

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,170,000/ 12,630,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,470,000/ 12,930,000 VNĐ.

2

Combo C20-06

+ Kích thước 1m4 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,450,000/ 12,910,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,750,000/ 13,210,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C21:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C21-06

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,190,000/ 13,810,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m8 x 90 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,490,000/ 14,110,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C25:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C25-07

+ Bán kính 1m2 (4 ghế/ 6 ghế): 11,550,000/ 13,050,000 VNĐ.

+ Bán kính 1m5 (4 ghế/ 6 ghế): 12,550,000/ 14,050,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C27:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C27-07

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,750,000/ 13,250,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m8 x 90 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,050,000/ 13,550,000 VNĐ.

2

Combo C27-11

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 11,750,000/ 13,250,000 VNĐ.

+ Kích thước 1m8 x 90 cm (4 ghế/ 6 ghế): 12,050,000/ 13,550,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C28:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C28-06

+ Kích thước 1m6 x 80 cm (4 ghế/ 6 ghế): 10,840,000/ 12,640,000 VNĐ.

 

Báo giá BST Combo C34:

STT

Mã sản phẩm

Giá thành

1

Combo C34-15

+ Bán kính 1m2 (4 ghế/ 6 ghế): 13,200,000/ 14,700,000 VNĐ.

+ Bán kính 1m5 (4 ghế/ 6 ghế): 14,200,000/ 15,700,000 VNĐ.

 

Mọi băn khoăn thắc mắc về báo giá BST Combo Bàn ăn mặt đá, chân inox mạ PVD nhập khẩu nói riêng và nội thất nói chung, liên hệ NỘI THẤT QUỐC TẾ IRIS ngay hôm nay. Đội ngũ chuyên gia nội thất sẽ tư vấn tận tình hơn đến bạn.

Rate this post

Thông tin liên hệ

Hotline

0904 863 155

Showroom

số 11A Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Rate this post
Hafele
Kohler
Uma
Tập Đoàn Hòa Phát
Hafele
Kohler
Uma
Tập Đoàn Hòa Phát
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 items - 0
0904863155